BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG TẠI NHA KHOA LẠC VIỆT

Giá niềng răng không phụ thuộc vào mức độ răng bị lệch lạc nhiều hay ít và về cơ bản giá niềng răng phụ thuộc vào loại mắc cài mà bạn lựa chọn hoặc phương pháp niềng răng mắc cài hay niềng răng không mắc cài.

Nha khoa Lạc Việt sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm mới mẻ với mức giá niềng răng ưu đãi. Tại nha khoa Lạc Việt, việc chỉnh nha được thực hiện với bàn tay của những bác sỹ nhiều năm kinh nghiệm kết hợp với công nghệ niềng răng không đau sẽ mang tới cho bạn một ca điều trị an toàn và hiệu quả.

Trước hết, bạn có thể theo dõi bảng giá niềng răng cụ thể áp dụng cho từng loại mắc cài dưới đây:

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG MẮC CÀI MẶT NGOÀI

Lo{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BA{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A1i{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20ni{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}81ng{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20r{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C4{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}83ngXu{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BA{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A5t{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20x{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A9Gi{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C3{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20th{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C3{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A0nh{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}202{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20h{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C3{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A0m
M{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BA{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}AFc{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20c{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C3{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A0i{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20bu{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}99c{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20chun{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}203M{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20UGSLUSA17{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E2{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}80{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}93{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}2019{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20tri{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}87u
M{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BA{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}AFc{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20c{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C3{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A0i{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20bu{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}99c{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20chun{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20OQKorea15{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E2{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}80{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}93{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}2017{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20tri{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}87u
{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20M{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BA{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}AFc{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20c{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C3{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A0i{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20t{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}B1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20bu{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}99c{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20Smart{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20ClipUSA25{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E2{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}80{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}93{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}2027{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20tri{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}87u
{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20M{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BA{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}AFc{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20c{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C3{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A0i{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20t{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}B1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20bu{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}99c{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20AOUSA25{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E2{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}80{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}93{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}2027{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20tri{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}87u
{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20M{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BA{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}AFc{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20c{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C3{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A0i{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20s{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A9{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}203M{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20UnitekUSA25{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E2{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}80{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}93{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}2027{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20tri{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}87u
M{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BA{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}AFc{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20c{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C3{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A0i{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20s{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A9{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20t{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}B1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20bu{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}99c{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}203M{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20UnitekUSA30{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E2{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}80{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}93{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}2035{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20tri{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}87u

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG MẮC CÀI MẶT TRONG

Lo{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BA{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A1i{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20ni{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}81ng{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20r{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C4{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}83ngXu{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BA{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A5t{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20x{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A9Gi{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C3{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20th{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C3{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A0nh{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}202{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20h{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C3{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A0m
CLBH{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C3{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A0n{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20Qu{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}91c55{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E2{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}80{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}93{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}2065{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20tri{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}87u
AliasNh{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BA{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}ADt70{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E2{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}80{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}93{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}2080{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20tri{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}87u
IncognitoM{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}B9100{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E2{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}80{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}93{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20120{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20tri{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}87u

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG BẰNG MÁNG NẮN

Lo{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BA{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A1i{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20ni{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}81ng{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20r{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C4{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}83ngXu{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BA{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A5t{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20x{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A9Gi{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C3{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20th{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C3{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A0nh{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}202{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20h{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C3{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A0m
Clera{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20AlignH{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C3{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A0n{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20Qu{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}91c40{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E2{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}80{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}93{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}2060{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20tri{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}87u
InvisalignM{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}B980{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E2{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}80{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}93{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20120{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20tri{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}87u

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG THÁO LẮP (Áp dụng cho hàm răng hỗn hợp)

Lo{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BA{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A1i{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20ni{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}81ng{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20r{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C4{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}83ngXu{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BA{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A5t{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20x{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A9Gi{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C3{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20th{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C3{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A0nh{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}202{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20h{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C3{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A0m
Kh{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C3{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}AD{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20c{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A5{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20ti{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}81n{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20ch{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A9c{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20n{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C4{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}83ng{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20tr{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BA{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20emUSA2.000.000{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}2F{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}201{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20h{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C3{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A0m
Kh{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C3{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}AD{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20c{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A5{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20ch{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A9c{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20n{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C4{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}83ngUSA2.000.000{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E2{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}80{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}93{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}207.000.000{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}2F{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}201{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20h{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C3{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A0m
Ch{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}89nh{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20nha{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20th{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C3{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A1o{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20l{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BA{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}AFp{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20ng{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C6{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}B0{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}9Di{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20l{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}9BnUSA5.000.000{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E2{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}80{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}93{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}207.000.000{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}2F{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}201{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20h{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C3{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A0m

CÁC DỊCH VỤ KÈM THEO

Lo{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BA{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A1i{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20d{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}8Bch{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20v{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A5Gi{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C3{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20ti{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}81n
{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20Nh{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}95{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20r{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C4{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}83ng{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20ch{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}89nh{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20nha{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20400.000{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C4{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}91{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}2F{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}201{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20r{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C4{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}83ng
{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C4{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}90{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BA{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}B7t{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20mini{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20v{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C3{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}ADt{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20ch{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}89nh{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20nha{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}202.000.000{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C4{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}91{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}2F{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}201{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20v{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C3{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}ADt
{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20Ph{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BA{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}ABu{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20thu{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BA{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}ADt{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20gi{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BA{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A3i{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C3{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A1p{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20x{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C6{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}B0{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C6{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A1ng{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20v{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}8F800.000{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C4{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}91{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}2F{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}201{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20r{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C4{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}83ng
{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20Ph{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BA{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}ABu{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20thu{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BA{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}ADt{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20b{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}99c{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20l{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BB{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}99{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20r{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C4{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}83ng{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20ng{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BA{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A7m1.000.000{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C4{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}91{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}2F{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}201{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20r{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C4{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}83ng
{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20Nong{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20h{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C3{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A0m{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20th{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C3{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A1o{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20l{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E1{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}BA{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}AFp2.000.000{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C4{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}91{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}E2{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}80{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}93{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}203.500.000{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C4{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}91{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}2F{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}201{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20h{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C3{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A0m
{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20Nong{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20h{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C3{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A0m{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20Transfoce9.000.000{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C4{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}91{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}2F{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}201{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}20h{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}C3{2838d08b3b5d82a76250b3d3a795f3593b1640e3b671338c2ccfbdf6105491a3}A0m

Niềng răng tại Nha Khoa Lạc Việt được thực hiện bởi thạc sĩ, bác sĩ Thái Khắc Vinh

  • Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành răng hàm mặt tại trường Đại Học Y Hà Nội.
  • Tu nghiệp chuyên sâu về cấy ghép implant tại đại học Bordeaux-Segalen II (Pháp).
  • Hoàn thành chương trình niềng răng không mắc cài Invisalign và được cấp chứng chỉ bởi hiệp hội Align Technology, INC Hoa Kỳ.
  • Bảo vệ thành công đề tài “ứng dụng của mini vít chỉnh nha trong niềng răng hô”.

Là một bác sĩ có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực niềng răng – chỉnh nha.

Nha khoa Lạc Việt, trung tâm chuyên sâu về răng sứ thẩm mỹ, niềng răng và Implant nha khoa

– Trụ sở chính: Tòa nhà 74 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

   SDT: 04.666.222.69

– Cơ sở 2: 280 Khương Trung. Thanh Xuân, Hà Nội

   SDT: 04.22125.545

* Lưu ý : Hiệu quả tùy thuộc cơ địa mỗi người