Tăng Xuân Thu

Giám Đốc Kinh Doanh

Personal Information

Skill

Giám đốc kinh doanh

Ông Tăng Xuân Thu có 20 năm kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh bán lẻ
và tài chính, ngân hàng. Ông Thu đã đảm nhiệm các vị trí Trưởng phòng Kinh doanh, Giám đốc Kinh doanh khu vực ( ASM ), Sales
Manager, Giám đốc Kinh doanh vùng ( RSM ), Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Kinh doanh tại Công ty Bảo hiểm Liberty, Ngân hàng VPBank, FE credit, Hdsaison, Prudential Finance, Apax English, Lendbiz.

  • Routine and medical care and travel medicine.
  • Work fewer hours — and make more money
  • Hone sharp leadership skills to manage your team
  • Cut expenses without sacrificing quality

Liên Hệ Với Chúng Tôi